Betingelser

Facility Booking indsamler oplysninger om brugere og besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger omfatter både personoplysninger og data, der ikke kan identificeres. Personoplysninger, der kan identificeres, indsamles, når du registrere dig som bruger eller anvender hjemmesiden til køb af produkter. Data, der ikke kan identificeres, indsamles automatisk, når du besøger siden.

Formålet med dette dokument er at forklare hvilken type oplysninger, vi indsamler, og hvordan oplysninger anvendes. I de fleste tilfælde indsamler vi oplysninger for at sikre, at vi leverer relevant indhold og den ønskede service. I andre tilfælde er vi forpligtede ved lov til at indsamle oplysninger. Vi lover at hemmeligholde sådanne oplysninger, medmindre dette er i strid med loven.

Privatlivspolitik

Facility Booking er forpligtede til at beskytte vores brugere og brugernes personoplysninger. Personoplysninger sendes til os, når du indgår en aftale om køb. Vi forpligter os til ikke at sælge eller videregive personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Indsamling af personoplysninger

Facility Booking indsamler personoplysninger om brugere på vores hjemmeside, når de bestiller et produkt. Vi indsamler personoplysninger ved hjælp af cookies.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, oplysninger er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Facility Booking kan lejlighedsvis bruge dine oplysninger til at kontakte dig med kampagnetilbud, ændringer aftjenesten og i enkelte tilfælde for at bede om feedback. Facility Booking giver dig mulighed for at fravælge, om du ønsker informationer fra os eller ej. Du kan også kontakte os, hvis du ikke ønsker at modtage sådanne henvendelser.

Facility Booking kan indsamle og dele brugsoplysninger med forretningspartnere, sponsorer og tredjepart med henblik på at udvikle indhold og sikre relevant indhold og markedsføring. Brugsoplysninger vil ikke blive brugt til at identificere individuelle brugere, og tredjepart har ingen selvstændige krav til denne information.

Facility Booking kan registrere de sider, du besøger, indsamle IP-adresser og oplysninger om dit styresystem og browser med hensigt at bruge oplysningerne til at forbedre vor systemer. Denne information vil ikke blive brugt til at identificere individuelle brugere, der under alle omstændigheder forbliver anonyme.

Alle oplysninger Facility Booking indsamler fra dig, når du kontakter os via e-mail, telefon eller brev vil kun blive anvendt i forbindelse med denne korrespondance. Hvis det er nødvendigt at overlade korrespondancen til tredjepart for at sikre god kundeservice, vil kun oplysninger, der er nødvendige for at løse problemet eller besvare spørgsmålet, blive videregivet. Andre oplysninger forbliver fortrolige.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Facility Booking skal du rette henvendelse til Facility Booking. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Cookies

Facility Booking anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Se vejledning for at slette cookies her. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her,

Facility Booking anvender cookies til at føre statistik over antallet af brugere samt klikrater. Derudover bruges cookies til at holde dig logget ind, når du bruger hjemmesiden. Session cookies bruges til at huske dine log ind-informationer under dit besøg på sitet. Det er muligt at benytte sitet med session cookies deaktiveret, med uden disse cookies vil du blive nødt til at logge ind, hver gang du klikker videre til en ny underside. Session cookies er aktive så længe, din browser er åben. Når du lukker browseren, forsvinder denne cookie.

Offentlige fora

Alle oplysninger brugere efterlader på offentlige steder, herunder fora, på denne hjemmeside, vises for alle, der besøger siden. Facility Booking kan ikke beskytte de oplysninger, du selv videregiver her.

Links til andre sider

Facility Bookings hjemmeside kan indeholde mange links til hjemmesider, der ikke har nogen sammenhæng med Facility Booking. Facility Booking tager ikke ansvar for de oplysninger, du angiver på tredjeparts hjemmesider, der er linket til herfra. Facility Booking anbefaler, at du læser vilkårene for personoplysninger på de hjemmesider, du besøger.

Mindreårige

Facility Booking indgår ikke aftaler med mindreårige, og Facility Booking forpligter sig til ikke at kontakte mindreårige med kampagnetilbud eller markedsføring uden forældrenes samtykke.

Alle rettigheder forbeholdes

Facility Booking forbeholder sig retten til at frigive oplysninger om brugere, hvis dette gøres med støtte i loven eller for at forsvare sig mod retskrav.

Facility Booking forholder sig ret til at udveksle oplysninger med myndigheder og følge lov og ret for at undersøge eller forebygge ulovlige aktiviteter.

Facility Booking forbeholder sig ret til at dele dine data i tilfælde, hvor du har givet os skriftlig tilladelse hertil.

Facility Booking forbeholder sig ret til at overvåge brugere og trafik af hensyn til hjemmesidens sikkerhed og for at forhindre uautoriserede forsøg på at manipulere eller skade vores hjemmeside.

Facility Booking forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse vilkår. Det er brugernes og besøgendes ansvar at holde sig opdaterede om ændringer i vilkårene.

Politik til bekæmpelse af forskelsbehandling

Facility Booking er en ligestillingsorganisation og tillader ikke forskelsbehandling på grund af alder, etnicitet, herkomst, køn, national oprindelse, handicap, race, størrelse, religion, seksuel orientering, socioøkonomisk baggrund eller anden status forbudt i henhold til gældende lov.
Organisationer skal være villige og i stand til at attestere, at de ikke diskriminerer på baggrund af ovenstående årsager for at modtage ressourcer fra Facility Booking. Eksterne beviser, såsom negativ omtale eller sociale medier, der afslører en sådan forskelsbehandling, hadudtalelser eller respektløs eller mobbende adfærd, som vurderet af Facility Booking, kan tages i betragtning. Facility Booking forbeholder sig retten til at nægte service til nogen af enhver grund til enhver tid.
Organisationer vil også være underlagt krav om støtteberettigelse fra donorer, der muligvis kræver godkendelse af deres egen anti-diskriminationspolitik.